ליצירת קשר

השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר


  תקנון האתר

  מבוא

  החנות משמשת כאתר לרכישת רהיטי משרד, שולחנות וכיסאות מנהלים, כיסאות גיימרים, שולחן מחשב ועוד באמצעות השתתפות במכירות רגילות.

  רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

  גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

  דמי המשלוח מתייחסים לאזורים , תינתן הצעה לדמי הובלה בתאום עם הלקוח

  המכירות – חלק כללי

  בחנות, תוכלו לרכוש רהיטי משרד שונים בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים נמוכים .

  פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

  תהליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

  החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

  השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. אם המוצר אזל מהמלאי, הודעה תימסר לרוכש תוך יום עסקים מביצוע ההזמנה במייל.

  אופן ההשתתפות במכירות:

  לאחר השלמת הליך ההרשמה, יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד’.

  הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה.”

  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

  מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

  לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור “כרטיס לקוח” בחנות, תוך 24 שעות.

  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.

  הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

  לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

  האתר מאובטח והקמייה בטוחה.

  פרטי האשראי ואו ופרטי הלקוחות לא יועברו לצד ג’ (פרטיות) ויהיו במערכת האתר בלבד.

  ביטול רכישה:

  ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).

  ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

  במקרה של ביטול העסקה, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח (הזול מביניהם) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

  דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ביו המוצר למפרט הטכני שמופיע באתר.

  אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

  מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

  החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  1. נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

  הודעה על ביטול המכירה תימסר מיד עם היוודע סיבת הביטול לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני. לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. עם ביטול העסקה יושב הכסף לרוכש.

  אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון תוך יום עסקים.

  במקרה של מוצר לא תקין במלואו או בחלקו, באחריות החברה לספק ללקוח תוך 60 יום חלק או מוצר חלופי, ע”פ שיקול החברה. אם התיקון לא יהיה אפשרי, העסקה תבוטל וכספו של הרוכש יוחזר.

  החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

  כל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

  יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של רויאל אופיס, גם במקרה בו בחר, זוכה במכירה או רוכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

  כתובת הספק: רחוב חיפה 25 כפר ברא

  אספקת המוצרים

  החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

  החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה.

  הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

  החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור והובלה של המוצרים.
  3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה

  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

  זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ו לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

  ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים במחסני החברה, חשוב לציין שבמקרה זה לא חלה אחריות על המוצר ובאחריותו של הלקוח לבדוק את תקינות המוצר טרם נאסף.

  אספקת המוצרים הינה עד לבית הלקוח ומתבצעת דרך חברת דואר שליחים או ע”י החברה עצמה.

  דמי משלוח

  דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

  במכירה בתשלומים, רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף. חשוב לציין שבמקרה זה לא חלה אחריות על המוצר ובאחריותו של הלקוח לבדוק את תקינות המוצר טרם נאסף.

  מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

  שירות לקוחות ואחריות

  כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצרים, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים החרבה (מספרי טלפון ביצירת קשר).

  שירות תיקונים ואחריות ינתן ללקוח בבית העסק בלבד ותוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לתיקון.

  אחריות ניתנת על החלקים המכניים בלבד (מנגנון, בוכנה, ידיות, בסיס וגלגלים).

  בניית אתר חנות וירטואלית בניית אתר חנות וירטואלית